องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล World Wildlife Fund, Inc. (“WWF”)

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้กับเว็บไซต์ preventingpandemics.org และฐานข้อมูลดิจิตัลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าใช้บริการของฐานข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะผูกพันด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดทราบว่าฐานข้อมูลเป็นทรัพย์สินและได้รับการดูแลโดย WWF ซึ่งเป็นเจ้าของฐานข้อมูลและกำหนดกลุ่มเป้าหมายภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงฐานข้อมูลจากภูมิภาคอื่นของโลกที่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่คุ้มครองเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ การเปิดเผยข้อมูลที่ แตกต่างจากกฎหมายที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้บริการของฐานข้อมูลนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถ่ายโอนและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ข้อมูลอะไรที่เราจะเก็บภายใต้การใช้บริการฐานข้อมูลนี้?

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ผ่านการใช้งานของฐานข้อมูล “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่สามารถใช้ระบุถึงตัวบุคลได้ “ข้อมูลอื่นๆ” หมายถึงข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ไม่สามารถใช่ในการระบุตัวบุคคลหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวบุคคล

เราจัดเก็บข้อมูลอย่างไร?

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อเรา โดยบุคคลที่สาม เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของเราหรือผู้ให้บริการฐานข้อมูลนี้ได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อเรา หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้รับการจัดเก็บอัตโนมัติจากการเชื่อมต่อระหว่างการใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังต่อไปนี้ จะถูกจัดเก็บโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ

– ชื่อ

– นามสกุล 

– อีเมล

– ที่อยู่

– คุณสมบัติ  

– ชื่อตำแหน่งงาน

– ชื่อสังกัด 

– ข้อมูลรับรองอื่นๆ เพิ่มเติม

เราใช้เทคนิคต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ของการใช้บริการ ทั้งที่อยู่ IP ของผู้ใช้บริการ ประเภทของเบราว์เซอร์ ประเภทของโทรศัพท์มือถือ เนื้อหาที่เยี่ยมชมระหว่างการใช้บริการ และระยะเวลาในการใช้บริการ เราใช้ Google Analytics ในการวิเคราะห์ปริมาณการเข้าใช้บริการและการพัฒนาฐานข้อมูลด้วยระบบ SEO optimization ด้านล่างคือรายการข้อมูลที่จะถูกจัดเก็บโดยบุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Google’s own Privacy Policy

Google Analytics: กลุ่มข้อมูลไม่ระบุชื่อ (ประเภทของเราเซอร์ ข้อมูลประชากร การตั้งค่าภาษา หน้าที่เข้าไปเยี่ยมชม เวลาและวันที่) กลุ่มข้อมูลที่ระบุนามแฝง (ที่อยู่ IP)

นอกจากนี้ เรายังได้มีการเชื่อมต่อผ่านโซเชียลมีเดียประเภท Twitter และ Facebook ในการให้บริการด้วย การใช้บริการผ่านช่องทางดังกล่าวเป็นทางเลือกของผู้ใช้บริการ เราไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและ/หรือหลักปฎิบัติใดๆ ของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียประเภท Twitter และ Facebook ผู้ใช้บริการมีความรับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจนโยบายของผู้ให้บริการด้วยตัวเอง

เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?

“การดำเนินการกับข้อมูล“โดยทั่วไปหมายถึงการกระทำใดที่แสดงออกถึงการเชื่อมต่อกับข้อมูล เช่น การจัดเก็บ การใช้ การรักษา และการเปิดเผย เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเท่าที่กฎหมายให้อำนาจทำได้เท่านั้น อำนาจทางกฎหมายให้ดำเนินการ รวมความถึงการให้ความยินยอม ความจำเป็นตามสัญญาและ “ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย” หรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่นตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง ในบางกรณี เราดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลบนพื้นฐานของความยินยอมที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ในเวลาที่เรามีการจัดเก็บข้อมูล ในบางครั้ง เราอาจจำเป็นต้องดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของผู้ใช้บริการหรือเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ

เราใช้ข้อมูลที่เราจัดเก็บผ่านฐานข้อมูลอย่างไร?

โดยหลักแล้ว เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการส่งเพื่อยืนยันตัวบุคคลและที่อยู่ซึ่งผู้ใช้บริการอาจเปิดเผยเพื่อใช้ในการลงทะเบียนจดหมายในฐานข้อมูล เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและข้อมูลอื่นๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการ การดูแล และการพัฒนาฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น การตอบกลับข้อเรียกร้องของผู้ใช้บริการ และการส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานและเงื่อนไขการใช้บริการฐานข้อมูล รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการแบ่งปันข้อมูลผ่านระบบโซเชียลมีเดีย และการจัดการฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ

 

นอกเหนือจากการใช้งานที่ระบุไว้ข้างต้นเราอาจดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่เรารวบรวมบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งอาจรวมถึง:

  • การป้องกันการฉ้อโกงหรือการคุกคามด้านความปลอดภัย
  • การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

 

เราใช้ระบบปฎิบัติการ Cookies อย่างไร?

ระบบปฎิบัติการวิเคราะห์และเสริมสร้างสมรรถนะ Cookies ช่วยให้เราสามารถเข้าใจว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมการใช้ฐานข้อมูลของเราอย่างไร โดยการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมฐานข้อมูล หน้าไหนที่ผู้ใช้บริการเยี่ยมชม ผู้ใช้บริการใช้เวลานานแค่ไหนในการเยี่ยมชมแต่ละหน้า

เบราเซอร์โดยมากมักจะยอมรับระบบปฎิบัติการ Cookies โดยอัตโนมัติ หากแต่มีตัวเลือกในการป้องกันและลบทิ้ง ซึ่งจะช่วยปกป้องเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการจากการบอมรับระบบปฎิบัติการ New Cookies รวมถึงการช่วยให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจในการยอมรับในแต่ละระบบปฎิบัติการ New Cookies ในหลากหลายวิธี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของผู้ใช้ริการด้วย  ผู้ใช้บริการมักจะเข้าถึงตัวเลือกดังกล่าวผ่าน “Settings – การติดตั้ง” หรือเมนูอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันในเบราว์เซอร์  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cookies  เช่น การตั้งค่า การจัดการ และการลบ ได้ที่ www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org โปรดทราบว่าถ้าผู้ใช้บริการป้องกันหรือลบ Cookies อาจมีผลต่อการให้บริการ ในบางกรณี Cookies อาจทำให้เรารวมข้อมูลบางอย่างกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เราได้เก็บไว้  

เราแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้บริการกับบุคคลที่สามหรือไม่?

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการส่งให้ผ่านระบบฐานข้อมูลกับบุคคลที่สามใด ๆ ยกเว้นผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ให้บริการ เช่น การโฮสต์เว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล และบริการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

เราใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไร?

เราพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์อะไรบ้างในการควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล?

  • การเข้าถึง: ผู้ใช้บริการสามารถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้ รวมถึงสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามี ผู้ใช้บริการยังสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างได้โดยการส่งอีเมลถึงเราที่ preventpandemics@wwfus.org.
  • การแก้ไขให้ถูกต้อง: หากผู้ใช้บริการเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ก็ตามที่เรามีอยู่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อเรียกร้องให้เราดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ preventpandemics@wwfus.org
  • การลบ: ผู้ใช้บริการสามารถร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดออกจากระบบของเราได้
  • การยกเลิกความยินยอม: ในกรณีที่เรามีการดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความยินยอมของผู้ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในเวลาที่รวบรวมข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกความยินยอมได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากผู้ใช้บริการใช้สิทธิ์นี้ ผู้ใช้บริการอาจต้องให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นกรณีไปอันเป็นไปเพื่อใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างในกรณีที่จำเป็นต่อการใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้บริการของเราบางส่วนหรือทั้งหมดได้
  • รูปแบบของข้อมูลส่วนบุคคล: ผู้ใช้บริการสามารถร้องขอสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ (machine-readable format) ผู้ใช้บริการยังสามารถร้องขอให้มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องมืออื่นๆ ที่เป็นไปได้ทางเทคนิค
  • การปฎิเสธ: ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเพื่อแจ้งให้เราทราบถึงการปฎิเสธในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์บางประการ เช่น การขายตรง
  • ข้อจำกัดในการดำเนินการใดๆ: ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเราได้ถึงข้อจำกัดในการดำเนินการใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลได้
  • สิทธิ์ในการยื่นข้อร้องเรียน: ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการยื่นข้อร้องเรียนต่อการดำเนินงานใดๆ ของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยสามารถยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในประเทศของผู้ใช้บริการ