โลกกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อของ “โควิด-19” ซึ่งกำลังคร่าชีวิตผู้คนจำนวนมากและทำให้เศรษฐกิจโลกล่มสลาย

เป็นที่น่าสลดใจว่าผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อได้เคยทำนายการระบาดใหญ่ของไวรัสชนิดนี้มาหลายปีแล้ว เราไม่อาจทราบว่าการระบาดเช่นนี้จะเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่ แต่เราตระหนักรู้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นและน่าจะเป็นการระบาดจากสัตว์สู่คนด้วยการที่เชื้อโรคกระโดดจากสัตว์สู่คน ซึ่งเราสามารถหรือควรมีการเตรียมการป้องกันหรือยุติเหตุดังกล่าวได้ก่อนที่มันจะก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลเช่นนี้

เราทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อลดโอกาสการระบาดครั้งใหญ่ในอนาคต การลักลอบค้าสัตว์ป่ามีส่วนสำคัญในการเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่ระบาดในระดับโลก ตลาดค้าสัตว์ป่าที่ขายสัตว์ป่ามีชีวิตหลายสายพันธุ์และต่างชนิดกันถูกกักขังรวมกันในพื้นที่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งนับเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดการอุบัติขึ้นของไวรัสที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

เราขอเรียกร้องให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างเร่งด่วนและฉับพลันทันทีทันใดเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการระบาดอื่นๆ อีก

 • ปิดตลาดค้าสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงสูง โดยให้ความสำคัญกับตลาดในพื้นที่เขตเมืองที่มีความหนาแน่นในระดับสูง
 • ยกระดับความพยายามในการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและยุติการค้าสายพันธุ์สัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดโรคระบาด
 • เสริมสร้างความพยายามในการลดความต้องการของผู้บริโภคในการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดโรคระบาด

การปฎิสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่าสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดโรคระบาด เป็นปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการอุบัติขึ้นของโควิด-19, ซาร์ส และอีโบล่า ที่เป็นเชื้อโรคที่ยังคงพบการเกิดขึ้นอยู่ทั่วโลก

ในโลกสมัยใหม่ที่มีการติดต่อเชื่อมโยงในหลายมิติ การกำเนิดขึ้นของไวรัสอุบัติใหม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ทั่วทุกมุมโลก เราอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้ร่วมกันในระดับนานาประเทศ ภาคส่วนต่างๆ หน่วยงานทางวิทยาศาตร์ และภาคประชาสังคม เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการค้าสัตว์ป่าใดๆ ที่จะนำไปสู่การระบาดในระดับโลกได้อีก

เพิ่มชื่อของท่าน

รับรองโดย 380 ผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้การสนับสนุนใน 63 ประเทศ

Marco Lambertini
 • Director General
 • WWF International
Switzerland
Christine Kreuder Johnson, VMD, PhD
 • Professor of Epidemiology and Wildlife Health
 • Current Director, PREDICT, Emerging Pandemic Threats Program
 • Director, EpiCenter for Disease Dynamics
 • Associate Director, One Health Institute
 • VM: Medicine and Epidemiology
 • School of Veterinary Medicine
 • University of California
United States
John E Scanlon AO
 • Former Secretary General of CITES 2010-2018
Switzerland
Peter Daszak
 • President
 • EcoHealth Alliance
United States
Vipat Kuruchittham, PhD
 • Executive Director
 • Southeast Asia One Health University Network (SEAOHUN)
Thailand
Dechen Wangmo, MPH
 • Health Minister
 • Ministry of Health, Royal Government of Bhutan
Bhutan
Tuong Van Nguyen, MA
 • Secretary General
 • ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
Vietnam
Vathana Thun, PhD
 • President
 • Prek Leap National Institute of Agriculture
 • CAMBOHUN -- Cambodia One Health University Network
Cambodia
Olivia Swaak-Goldman
 • Executive Director
 • Wildlife Justice Commission
Netherlands
Rebecca Shaw, PhD
 • Chief Scientist
 • WWF
United States
Keith Martin, MD, PC
 • Executive Director
 • Consortium of Universities for Global Health
United States
David Quammen, Writer
 • Author of "Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic" and 15 other books.
United States
กำลังโหลดเพิ่มเติม